شیوه های نوين تدریس (پداگوژی)

مرکز آموزش مهارتهای پیشرفته ارم

 توجه (اعلام نتایج سایر دوره ها به محض ارسال کارهای عملی افراد شرکت کننده در کلاسها امکان پذیر خواهد بود.)   افرادی که در آزمون تئوری و عملی دارای نمره مجاز می باشند جهت سیر مراحل دیگر اعم از اخذ تاییدیه-تبدیل کارت و اخذ گواهینامه و ... به محلی که در شهر خود تشکیل پرونده داده اند و به مرکز ارم معرفی شده ا ندبا توجه به رشته خود به (یکی از مراکز هتلداریِ -مرکز شماره۱- مرکز ارم و مرکز نجمه) مراجعه نمایند. و شهرستانیها جهت گرفتن گواهینامه دوره پداگوژی پس از حداقل سه ماه به اداره کل فنی و حرفه ای خراسان رضوی (قسمت امور آموزشگاههای آزاد) مراجعه نمایند .    نکته: کارآموزانی که هنوز موفق به ارسال کارهای عملی خود نشده اند فقط یک هفته  پس از اعلام نتایج در این وبلاگ مهلت دارند تا کارهای عملی خود را به ایمیل مربی ارسال نمایند در غیر اینصورت مردود شناخته می شوند.  حداقل نمره قبولی در آزمون عملی۸۵ و آزمون کتبی ۷۰ می باشد.   

دوره دوازدهم
 
 
نمره کتبی
نمره عملی
نام
نام خانوادگی
92.5
94
زهرا
احمدی
72.5
100
ایمان
آراسته
72.5
95
منیره
بیابانگرد
82.5
96
اعظم
توپکانلو
82.5
95
مریم
جاویدی هادی آباد
70
89
بهجت
جلالی ریشخوری
75
95
فرزانه
چمنی
77.5
97
مریم
حاجیان باغی
70
97
فاطمه
حسن پور
87.5
96
سیده راحله
حسینی نژاد
70
100
سیدمحمدرضا
حسینی یزدی
70
عدم ارسال فیلم تدریس
مرضیه
حیرانی
70
94
فاطمه
خبرگی بافقی
70
94
طیبه
خراشادی زاده
70
عدم ارسال کارهای عملی
مهسا
دیانی
80
100
ناهید
رخشانی
90
97
سمانه
رستگار
75
96
فاطمه سادات
رضازاده مظلوم
70
90
مریم
فلاح
70
91
حکیمه
قدمگاهی
70
عدم ارسال کارهای عملی
محمد
قلی نژاد
85
100
محمود
قندری
70
91
فاطمه
محمدی کلاته آخوندی
70
93
داود
مژدکانلو
70
85
سیدمحمد
موسوی بلیغ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 دوره سیزدهم  


نمره کتبی
نمره عملی
نام
نام خانوادگی
70
92
مژگان
احمدآبادی
70
95
مریم
اقبالی
77.5
96
محمود
اکبری
72.5
94
مسعود
حامدی
77.5
96
سید علی
حسینی ملک آباد
70
94
شادی
حکیمی
72.5
100
حمیدرضا
خسروی
70
92
شاهین
رسولی
77.5
99
حامد
رضائی
70
97
نجمه
زحمتکش
85
98
آرش
شکورزاده بلوری
75
100
احمد
غفوریان
77.5
97
سیدمحمود
میری نقد
70
100
احمد
ناصری  

 


 دوره پانزدهم 

نمره کتبی
نمره عملی
نام
نام خانوادگی
70
92
حسین
ابراهیمی
80
95
فهیمه
امینی مقدم
77.5
99
عصمت
آهی
82.5
93
حوری
ایزدی بوانلو
82.5
93
سید مرتضی
حسینی
80
95
سیده مریم
حسینی
92.5
99
پریسا
خادمیان
77.5
99
زینب
خاکپور
80
93
معصومه
خورسند علی محمد زاده
95
100
محسن
دلاوری
70
97
ام لیلا
ذوقی کلات
82.5
97
الیا
سعیدی
70
عدم ارسال کار عملی
مهدی
سلطانی
92.5
100
الهه
سلیمی کاخکی
85
98
فرزانه
شیبانی دلویی
77.5
100
حسین
صابری
82.5
99
سمیه
صلواتی
75
96
صالح
عرفی زاده
80
98
مهری
عزتی مقدم
85
94
داود
قائمی
80
98
سمانه
قابل
70
93
زهرا
گل زاده
70
عدم ارسال کار عملی
حجت
محمدی
70
97
سمانه
مرادپور
90 
98
ملیحه
نخعی
82.5
94
ساناز
نخودچی
87.5
98
داود
نظام الملکی


  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

نوشته شده در تاريخ ۹۱/۰۹/۲۶ توسط حسینی قصر

1- عنوان مقاله: ارزشيابي اثربخشي  آموزشي دوره  روشهاي نوين تدريس مربيان آموزشگاههاي آزاد فني و حرفه اي شهر مشهد

 

نام و نام خانوادگي نویسنده اول: صغري حسيني قصر

نام و نام خانوادگي نویسنده دوم: مرتضي عليزاده

 چكيده

پژوهش موجود در نظر دارد با توجه به يكي از انواع الگوهاي ارزشيابي اثربخشي از دوره هاي آموزشي كه به عنوان يك الگوي نسبتاجامع كه به فرايند آموزش از نگاه سيستمي  و زنجيره وار مي نگرد، به ارزشيابي اثربخشي دوره روشهاي نوين تدريس ويژه مربيان آموزشگاههاي آزاد فني و حرفه اي كشور بپردازد. الگوی مورد نظر، مدل چهار وجهی ارزشیابی اثربخشی آموزشی کرک پاتریک می باشد كه ارزشيابي موجود بر اساس سه سطح اول اين الگو انجام شده است. هدف اين پژوهش بررسي ميزان اثربخشي دوره هاي روشهاي نوين تدريس ، جهت ارتقاي سطح آموزشهاي موجود در نظام فني و حرفه اي كشور مي باشد كه در صورت عدم اثربخشی دوره، از هدر رفت سرمايه و انرژي در سازمان فني و حرفه اي كشور جلوگيري به عمل آمده و يا به  اصلاح و بازنگري آموزشهاي مربوطه پرداخته  شود. همچنين در صورت اثر بخش بودن دوره  برگزاري دوره هاي آموزشي جهت مربيان مي تواند استمرار داشته باشد تا با بهترين مدلهاي آموزشي و تدريس آشنا شوند. اين تحقيق از بعد هدف كاربردي و از جمله تحقيقات توصيفي پيمايشى از نوع تحقيقات طولي است. جامعه آمارى تحقيق متشكل از مربيان آموزشگاههاي آزاد فني و حرفه اي شهر مشهد مي باشند كه به صورت نمونه گيري غير احتمالي و هدفمند يك گروه 10 نفره شامل4 زن و 6 مرد كه جهت گدراندن  در يك دوره حضور داشتند انتخاب شده و مورد ارزيابي قرار گرفتند.  در اين پژوهش جهت ارزيابي سطوح مورد نظر از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است ، كه يافته ها نشان مي دهدواكنش مثبت شركت كنندگان در ابتداي دوره همچنان در حين و پس از اجراي دوره حفظ شده و حتي افزايش يافته و از سطح خوب به سطح خيلي خوب رسيده است، همچنين سطح يادگيري شركت كنندگان پس از شركت در دوره افزايش يافته و درمجموع نشان دهنده ميزان بالاي اثربخشي دوره روشهاي نوين تدريس و كفايت مطلوب برنامه درسي اجرا شده در بحث انتقال يادگيريها وتسهيل انطباق مربيان با محيط كار مي باشد .

 

كلمات واژگان:ارزشيابي اثربخشي آموزشي، الگوي كرك پاتريك، روشهاي نوين تدريس، سازمان فني و حرفه اي .
ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ ۹۳/۱۰/۱۰ توسط حسینی قصر
مهم ترين اصل در اداره كلاس درس بي شك جلب توجه متربيان است . روش هاي مختلفي پيشنهاد مي شود كه امروزي ترين روش استفاده از ابزار كمك آموزشي است . يكي از پر كاربردترين اين ابزار استفاده از پاورپوينت است .

شما مي توانيد با تهيه يك پاورپوينت زيبا هم در كلاس درس توجه متربي را جلب نماييد و هم براي بازخواني دروس در منزل وي را تشويق به استفاده از پاور پوينت نماييد.

شما مي توانيد با ملاحظه اين پاور پوينت يك مطالعه بصري ، حسي داشته باشيد .

دانلود پاور پوينت

نوشته شده در تاريخ ۹۲/۱۰/۲۰ توسط حسینی قصر

 

 

 

برای دریافت قسمت اول فایل های پی دی اف  اینجا   کلیک کنید

(حجم یک مگا بایت)

 

 

 

برای دریافت قسمت دوم فایل های پی دی اف اینجا  کلیک کنید

(حجم ده مگا بایت)

 

 

 

 

برای دریافت فایل های پاور پوینت (تدریس شده در کلاس ) اینجا کلیک کنید

(حجم ده مگا بایت)

 

 

 

 

برای دریافت فرم خام طرح درس ( به صورت سالانه ، هفته ای و روزانه ) اینجا کلیک کنید

(حجم یک مگا بایت)

 

 

 

 

نوشته شده در تاريخ ۹۱/۰۹/۱۹ توسط حسینی قصر
 

بخش اول:

فنون تدریس مؤثرومدیریت کلاس درس

1- اولین حضوردرکلاس درس

2- جلب توجه شرکت کنندگان و آرام کردن کلاس

3- غلبه بر قطع شدن رشته کلام درکلاس درس

4- یادگرفتن اسامی

5- جلوگیری از بی انضباطی در کلاس درس

6- استفاده از تابلوها

7- سازماندهی دروس عملی

8- انجام وظایف درحیاط و زنگ تفریح بدون ایجاد دردسر

9- اطمینان ازتدارک فرصت های برابر برای شرکت کنندگان در حین تدریس

 اولین حضوردرکلاس درس

1- فراموش نکنید که باید خود را به شرکت کنندگان کلاس معرفی کنید.

2- به طور مشخص و روشن آنچه که از شرکت کنندگان انتظار آن را دارید، بیان کنید.

3- تا آنجا که می توانید هرچه سریعتر اسامی شرکت کنندگان را به خاطر بسپارید.

4- اگر شرکت کنندگان از قبل با اسامی یکدیگر آشنا نیستند، به آنها کمک کنید تا اسامی همدیگر را در کلاس درس یاد بگیرند.

5- به شرکت کنندگان کمک کنید که نسبت به همکلاسی های خود شناخت پیدا کنند.


ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ ۹۰/۰۷/۲۴ توسط حسینی قصر
  تاریخ برگزاری دوره  روشهای نوین تدریس

 مرکز آموزش مهارتهای پیشرفته ارم هر ماهه یک دوره روشهای نوین تدریس(پداگوژی)جهت مربیان آموزشگاههای آزاد فنی و حرفه ای استان خراسان رضوی برگزار می کند که دوره مذکور رایگان بوده و در اوایل هر ماه بر روی سایت مرکز ارم بارگذاری شده و در اواسط هر ماه برگزار می گرددُلازم به ذکر است که در هنگام ثبت نام دوره به تاریخ و ساعت شروع کلاسها که به صورت قرمز رنگ نمایش داده می شود توجه فرمایید.

ثبت نام دوره های پداگوژی ( روشهای نوین تدریس ) جهت مربیان آموزشگاهای آزاد استان خراسان رضوی

توجه: ثبت نام دوره روشهاي نوين تدريس(پداگوژي) فقط مخصوص مربيان آموزشگاههاي آزاد فني و حرفه اي استان خراسان مي باشد.

نحوه ثبت نام:

مربيان محترم متقاضي شركت در دوره مذكور پس از تكميل مدارك خود ، در يكي از مراكز معین(مركز آموزش هتلداري و گردشگري،مركز خواهران نجمه،مركز شماره1 ،مركز شماره2 و مركز ارم) ودر شهرستانها با مراجعه به مركز فني و حرفه اي هر استان، نسبت به تكميل مدارك خود اقدام نموده و سپس از طريق غير حضوري در سايت مركز ارم يكي از تاريخهاي مربوط به تشكيل كلاس را انتخاب و در همان تاريخ جهت شركت در دوره با در دست داشتن برگه معرفي نامه از مركزي كه تشكيل پرونده  داده اند، اقدام نمايند.بديهي است از حضور افرادي كه معرفي نامه نداشته باشند در كلاس ممانعت به عمل خواهد آمد.

 

   برای ثبت نام در دوره های پداگوژی به آدرس:

   مشهد- بلوار سازمان آب- شهید صادقی ۲۷- مرکز مهارتهای پیشرفته ارم  

   مراجعه فرمائید.   آدرس سایت مرکز ارم مشهد www.mittc.ir


ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ ۹۰/۰۳/۱۹ توسط حسینی قصر

سر كلاس بموقع شوخ طبع باشید

روش تدریس و چگونگی برقراری ارتباط با دانش آموزان از موضوعاتی است كه توجه به آن می تواند نقش مؤثری در بالا بردن كیفیت آموزشی در مدارس ایفا نماید. مدیریت روابط با دانش‌آموزان نیز به اندازه موضوع درس مهم است. در محیطی كه دانش آموز با معلم خود احساس نزدیكی نكند و از او بترسد و یا به او اعتماد نداشته باشد یادگیری به نحو احسن انجام
نمی گیرد. تجربه نشان داده است كه اگر حتی دانش آموز به درسی علاقه‌مند نباشد اما معلمِ آن را دوست بدارد و با او ارتباط روحی برقرار كند درس را به خاطر معلم خود می خواند و چه بسا كه به درس علاقه‌مند هم بشود.
احترام متقابل:معلمی كه دانش آموز را پائین تر از خود می داند و به او با دیده تحقیر می نگرد نباید انتظار احترام از طرف او را داشته باشد. اگر دانش آموز را به عنوان یك انسان مستقل بپذیریم و به خواسته ها و نظرات او احترام بگذاریم درواقع به خود احترام گذاشته ایم و این احترام متقابل صمیمیت و نزدیكی روحی ایجاد خواهد كرد.
الگوی خوب:برای الگوی خوب بودن باید به حرف های خود معتقد باشیم و به آن عمل كنیم. صرف گفتن «دروغ بد است» یا «منظم بودن خوب است» تأثیری بر اخلاق و رفتار دانش آموز نمی گذارد. زمانی
می توانیم انتظار رفتار درست از آنها را داشته باشیم كه خود نیز به آن ها مقید و معتقد باشیم. معلمی كه از دانش آموزان توقع دارد منظم باشند باید خود نیز منظم بوده و در سر كلاس به موقع حاضر شود. دانش آموزان خیلی زود دوگانگی رفتار را متوجه می‌شوند.
شوخ طبعی :شوخی كردن به جا در كلاس هم موجب تلطیف فضای درسی خواهد شد و هم از فشار درس به ویژه دروسی چون ریاضی و فیزیك می كاهد. البته باید مواظب بود كه شوخ طبعی شكل تمسخر و ریشخند دانش آموزان را به خود نگیرد؛ چرا كه استهزای دانش‌آموز به خصوص در حضور دیگران نه تنها موجب تنفر وی از درس می شود بلكه گاهی لطمات روحی زیادی را ایجاد می‌كند.
روانشناسی رفتار:مدرسه بهترین جا برای یادگیری رفتارهای اجتماعی است. اگر به سخنان دانش آموز به دقت گوش داده و حرفش را قطع نكنید او یاد می گیرد به طرف مقابل خود احترام گذاشته و به حرف‌هایش خوب گوش دهد. ایجاد بحث های دو یا چند نفره و وادار كردن دانش‌آموزان به گوش دادن موجب می‌شود این هنر را عملاً یاد بگیرند. همچنین هنگام پاسخ دادن دانش آموز تمام حواس خود را جمع صحبت هایش كنید. این كار موجب می‌شود دانش آموز احساس كند به او توجه می‌شود و صحبت هایش (هرچند تكراری یا نادرست باشد) برای معلم مهم است. . این كار موجب تشویق دانش آموز شده و سبب می شود به درس با دقت بیشتری گوش كرده و همواره در مباحث آن شركت كند.
بی‌توجهی به صحبت‌های دانش آموز، بی حالتی و سردی چهره شوق پاسخگویی را در وی می‌كاهد.
برنامه ریزی :تحقیر و توبیخ دانش آموز همیشه شیوه مناسبی برای اصلاح دانش آموزان بعضاً تنبل نیست. گاه تشویق تأثیری می گذارد كه توبیخ نمی گذارد. استفاده از دانش‌آموزان درسخوان برای كمك به ضعیف ترها، دسته بندی دانش آموزان و ایجاد گروه های درسی و رقابت سالم بین آنها می تواند به پیشرفت درسی كمك نماید. مشورت و صحبت با والدین نیز می تواند در این زمینه گره‌گشا باشد. بیشتر دانش‌آموزانی كه از نظر درسی ضعیف هستند افراد بی‌برنامه‌ای‌اند كه در طول روز زمان مفید خود را هدر می دهند و شب امتحان نمی‌توانند جبران كنند. با همكاری مشاورین مدرسه، اولیا و خود دانش آموز می‌توان برنامه‌ریزی و نظم را به آنها آموخت.

 

نگاهی به افزایش خستگی معلمان . .

 


خستگی بدنی و روحی برای انسان، حالتی آزار دهنده است كه تقریبا تمام توان و انرژی وی را تحت تاثیر قرار داده و از كارایی افراد می‌كاهد و درتعریف آن گفته شده: خستگی Fatigue كاهش توانایی انجام دادن كار است، خواه كار بدنی باشد یا ذهنی .
خستگی، آسیب دیدن عمل دستگاه های حسی، عصبی، یا عضلانی كه در نتیجه انگیزش و فعالیت مداوم پیدا می‌شود.
خستگی، بیزاری و سیری است كه یك احساس بدنی خاص است.
عصبانیت Nervousness حالت تنش درونی، بی آرامی و حساسیت فوق العاده را می‌گویند.
(فرهنگ علوم رفتاری،شعاری نژاد)
منظور ما در این نوشته كوتاه، خستگی اعصاب،ضعف عصبی و نوراستنی Neurasthenia نیست. خستگی اعصاب یك بیماری كنشی است كه با احساس ضعف و كاهش فعالیت بدنی و ذهنی مشخص می‌شود. بیماری‌ای عصبی است كه شخص مبتلا دائما از ضعف و خستگی بدنی و ذهنی، احساس سنگینی در سر، ضعف حافظه و دیگر عوارض شكایت می‌كند. البته این احساس نتیجه فعالیت عضلانی و ذهنی نیست بلكه یك نوع خستگی خیالی است كه در اثر اضطراب روانی پیدا می‌شود.
معلمان هم مانند دیگر افراد ممكن است دچار خستگی شوند. كار ارزشمند معلم به دلایل بسیار با دیگر مشاغل تفاوت‌هایی دارد. معلم در كلاس باید از دانش‌آموزان ارزشیابی شفاهی و كتبی داشته باشد، كلاس را مدیریت و اداره و سر و صدا و گرمی و سردی را تحمل كند، واكنش دانش‌آموزان را نسبت به تشویق و تنبیه‌های احتمالی زیر نظر بگیرد، محبت بورزد، عواطف مختلف از خود بروز دهد، در آن واحد با چندین نفر با وجود تفاوت‌های فردی آشكار سر و كار دارد، به پرسش‌های همه پاسخ دهد، از یادگیری تك‌تك دانش‌آموزان اطمینان حاصل كند، به پیشرفت‌های شاگردان توجه كند و برای ارتقای سطح كیفی كلاس تلاش كند، آشتی دهد، تشویق كند، ارتباط موثر بین خود، والدین و مدرسه را ایجاد نماید، دل بسوزاند، عشق بورزد، هر دانش آموز را در فرآیند آموزش و یادگیری سهیم كند، دانش‌آموزان را به نوبه مطرح كند، اشكال بگیرد، رفع اشكال كند، قضاوت كند، راهنمایی كند، نمره دهد، بیش از دیگران مراقب اعمال و گفتار خود باشد، پند و اندرز دهد، سخنرانی كند، تكالیف را بررسی كند، بین مباحث جلسات پیش و درس جدید رابطه ایجاد نماید و خلاصه و جمع‌بندی كند.
از طرف دیگر، دانش‌آموزان پر جنب و جوش هم مجبورند برای ساعاتی در كلاس نشسته، مقررات و نظم را رعایت كنند، به پرسش‌های معلم پاسخ گویند و هر كدام انتظار دارند در جریان یاددهی و یادگیری مشاركت داده شوند، سردی و گرمی و سر و صدای كلاس را تحمل كنند، نسبت به فضای آزاد منزل و حیاط مدرسه از جنب و جوش خود بكاهند، مطرح شوند و ذهن و حواس خود را جمع كنند.
معلم باید حواس تمامی دانش‌آموزان را هنگام تدریس به خود جلب كند. از انتقال صحیح اطلاعات به دانشآموز اطمینان یافته و نكات لازم در شیوه‌های تدریس خود را مد نظر قرار داده، برای موثر بودن تلاش خود همواره به ارزیابی روش خود و میزان یادگیری دانش‌آموزان بپردازد و انتظارات مدرسه و خانواده را در مورد دانش‌آموزان در حد ممكن بر آورده كند.
مجموعه موارد بالا و صدها مورد فعالیت‌های ظریف و حساس معلم در كلاس، می‌تواند خستگی وی را به دنبال داشته باشد؛ اما برخی عوامل موثر بر افزایش خستگی معلمان در كلاس چیست؟
در زیر خلاصه‌ای از این عوامل ذكر می‌شود كه ممكن است در برخی مدارس و برای برخی معلمان مصداق نداشته باشد و البته جا دارد هر كدام از بندها، جداگانه و به دقت بررسی شود و راهكارهایی برای به حداقل رساندن تاثیر آنها در خستگی معلمان ارائه شود. موارد مذكور صرفا براساس تجربه شخصی تعدادی از همكاران و جهت اطلاع آورده شده؛ اما معلمان باتجربه و دارای سابقه خدمت بالا تاكید می‌كنند كه از تمام عوامل موثرتر بر خستگی معلم این است كه معلم تمام وقت كلاس را به خود اختصاص دهد و از روش تدریس‌هایی كه دانش‌آموزان در آن كاملا منفعل هستند، استفاده شود. ضمنا تجربه نشان داده است كه دانش‌آموزان به درس و تدریس معلمان پر انرژی، شاداب و سر حال در كلاس، توجه بیشتری دارند و مطالب ارائه شده را بهتر یاد می‌گیرند و در كل، از نظر آنان، این‌گونه معلمان از نظر بیشتر دانش‌آموزان، افرادی دوست داشتنی، موثر و كارا هستند. بعكس، گرچه اطلاعات علمی برخی معلمان بسیار خوب و حتی نحوه ارائه درس در كلاس هم اشكالی ندارد؛ اما به دلیل این‌كه مطالب را با شادابی و حرارت به دانش‌آموزان ارائه نمی‌دهند، میزان توجه و یادگیری آنان در كلاس كمتر خواهد شد.
● عوامل خستگی
نداشتن برنامه و طرح درس مشخص برای یك جلسه آموزشی.
ناهماهنگی معلمان و كادر مدرسه در تنبیه و تشویق دانش‌آموزان و این‌كه ممكن است از برخوردهای محبت‌آمیز یا تشویق و تنبیه و روش تدریس معلم، سوءاستفاده كنند.
این نگرش كه بیش از اندازه فعالیت می‌كند و كسی قدرش را نمی‌داند.
داشتن این نگرش كه كار وی مهم، مفید و موثر نیست و نتیجه‌ای مشهود در دانش‌آموز ندارد.
داشتن این نگرش كه تاثیر كار معلم در سطح جامعه چندان مشهود نیست.
مشكلات شخصی معلم مربوط به خارج مدرسه، مانند داشتن فرزند كوچك، استراحت ناكافی، مشكلات احتمالی مادی، مشكلات جسمی.
انتقال ناخواسته (احتمالی) مشكلات شخصی و عصبانیت‌ها به كلاس درس توسط معلم.
استفاده از یك روس تدریس یكنواخت مانند روش تدریس سخنرانی صرف كه دانش‌آموزان به صورت كامل شنونده و منفعل خواهند بود.
عدم استفاده نكردن از وسایل كمك آموزشی در كلاس، پس كلاس تنوعی برای دانش‌آموز نخواهد داشت و ممكن است رغبتی به شنیدن سخنان معلم نداشته و توجهی به كلاس ننمایند.
حساسیت و تاكید معلم به انضباط خشك كلاسی دانش‌آموزان، كه ابتدا به كسالت دانش‌آموز و سپس معلم منجر خواهد شد.
عدم رضایت شغلی معلم.
حساسیت بیش از حد معلم به جنب و جوش دانش‌آموزان و رعایت مقررات كلاسی و درگیری‌های احتمالی پس ازآن.
اختصاص اوقات كلاس به رسیدگی به درگیری‌های خود با دانش‌آموزان، و دانش‌آموزان با یكدیگر.
تاكید احتمالی برخی مناطق، مدیران مدارس و بازرسان به داشتن نمرات ثبت شده بیشتر توسط معلمان در دفتر نمره، بدون توجه به انواع شیوه‌های ارزشیابی و فقط تاكید بر نمرات پرسش پای تخته كه این سبك ارزشیابی به میزان زیادی از انرژی معلمان كاسته و آنان را باكمبود وقت مواجه می‌كند.
● و دیگر عوامل
خستگی معلم مربوط به دانش‌آموزان، كلاس و محتوای دروس.
بی‌توجهی دانش‌آموزان به كلاس در اثر درگیری‌های احتمالی بین خود.
بی‌توجهی دانش‌آموزان به تدریس معلم به دلیل امتحان یا پرسش ساعت پیش یا بعد.
آلودگی هوای كلاس، بیماری‌های واگیردار، گرد‌‌‌و خاك در كلاس.
خستگی دانش‌آموزان در ساعات آخر و معلم مجبور است مكررا توجه آنان را به كلاس و درس جلب نماید.
خستگی دانش‌آموزان به دلایل متعدد مانند مسابقات ساعات پیش، عدم استراحت و خواب كافی در منزل.
آمادگی نداشتن دانش‌آموزان برای پاسخگویی یا امتحان و مقاومت و چانه زنی در برابر پرسش یا ارزشیابی معلم.
وجود دانش‌آموزان بی‌انضباط، بی‌نظم، مزه‌پران، متلك‌گو، و مخل نظم كلاسی كه معلم را مجبور به تذكرات مكرر خواهد كرد. گاهی علل بی‌نظمی در كلاس ناشی از خود دانش‌آموز است. برخی از این علت‌ها عبارتند از:
مدیران مدارس سهم بسزایی در كاهش خستگی معلمان داشته و میتوانند با ایجاد فضایی شاد و با تاكید بر روش‌های ایجاد انگیزه بسیار موثر واقع شوند-‌ ناراحتی‌های جسمی، روحی و روانی
-‌ نداشتن علاقه و انگیزه
- سر درگم بودن و بی‌اعتنایی به انتظارات معلم و قوانین و مقررات مدرسه و كلاس درس
-‌ نداشتن برنامه مشخص مطالعه
-‌ كم‌خوابی و خستگی مفرط
- انجام ندادن تكالیف خود
-‌ تغذیه نا مناسب
-‌ نا امیدی احتمالی به آینده
-‌ استقلال‌طلبی و مقابله با اقتدار معلم
جذاب نبودن محیط داخلی كلاس مانند رنگ نامناسب در و دیوار، نداشتن پرده‌های مناسب و زیبا و دیگر امكانات جزیی كلاس.
- وجود مشكلات جدید مانند آوردن موبایل به كلاس از سوی دانش‌آموزان و در نتیجه حواس پرتی آنان و تذكرات مكرر معلم و یا ایجاد سوال برای معلم كه چرا تعدادی از دانش‌آموزان اصلا به سخنان معلم توجهی ندارند؟
- نبود رغبت و انگیزه كافی (اكثر) دانش‌آموزان یك كلاس به درس و كتاب یا تحصیل.
- درگیری‌ها و تنبیه‌های احتمالی دانش‌آموزان در ساعات پیش و ترس از سختی درس ساعت بعد.
- درگیری‌های شخصی و قهر و دعوای دانش‌آموزان با هم در كلاس و یا حیاط و بیرون از مدرسه و یا تنبیه و محرومیت‌های دسته جمعی آنان.
- جذاب نبودن محتوای مواد آموزشی و یا حجم بالای برخی كتب درسی.
- سختی برخی مواد درسی.
- عوامل خستگی معلم مربوط به مدرسه، مدیریت،دفتر و همكاران
- جذاب نبودن سالن و حیاط مدرسه مانند رنگ، فضای كافی.
- نبود كارگاه و آزمایشگاه مجهز و فعال و در دسترس معلم و دانش آموز برای تنوع بخشی به روش‌های تدریس.
- نبود امكانات كافی كمك آموزشی كه در اختیار معلم قرار بگیرد و وی را مجبور به استفاده از روش تدریس سخنرانی صرف می‌كند.
- نبود مشاوره قوی برای راهنمایی دانش‌آموزان و حل برخی مشكلات آنان.
- وجود معاون یا مدیر بسیار سختگیر كه دانش‌آموزان را به اعمال فشار و سختگیری عادت داده و معلم نیز در این رابطه دچار مشكل خواهد شد.
- ندادن بازخورد به معلم توسط مدیریت مدرسه در مورد فعالیت‌های دلسوزانه و مشهود وی و بی‌توجهی به كارهای انجام شده از سوی معلم در كلاس و مدرسه.
- بی‌انگیزگی احتمالی مدیر مدرسه و عدم علاقه به مسوولیت خود و انتقال این بی علاقگی به معلمان.
- سخنان تكراری (احتمالی) همكاران در اوقات زنگ تفریح در دفتر مدرسه، آبدارخانه و سالن و گلایه از موارد مختلف و ندادن انرژی مثبت به هم و نپرداختن به انتقال تجربه و تقویت روحیه همكاران.
- عدم پذیرایی مناسب از همكاران در زنگ تفریح، و وجود درگیری‌های احتمالی دفتر با دانش‌آموزان و رسیدگی به آن در زمان استراحت معلم.
- نبود كتابخانه فعال، نبود سالن كنفرانس یا محلی كه معلم برخی اوقات دانش‌آموزان را جهت تنوع بدانجا برده و تدریس نماید.
- بی‌توجهی به نوآوری و ابتكارات معلمان از سوی كادر مدیریت مدرسه.
- ارزشیابی یكنواخت و برای رفع تكلیف از كلیه معلمان، نبود تفاوت میان كاركنان معمولی و كاركنان فعال و كوشا.
- وجود برخی همكاران بی‌انگیزه، منفی‌باف و آنهایی كه مكررا انرژی منفی به دیگران منتقل می‌كنند.
- وجود برخی همكاران كه با فعالیت‌های نوآورانه و غیرسنتی مخالفت كرده و شخص را از كار خود دلسرد می‌نمایند ومدیریت نیز به تبع آنان، به آن كارهای نوآورانه توجهی نمی‌كند.
- وجود كادر مدیریت خسته و بی انگیزه در مدرسه كه به صورت سنتی به وضع موجود رضایت داده و در پی‌‌‌تحرك و نوآوری و تشویق نیستند.
- ایرادگیری بیش از حد برخی والدین به معلم، مدیر، معاون و كاركنان مدرسه كه ممكن است آنان را در انجام وظایف خود محتاط كند.
- محافظه‌كاری بیش از حد كادر مدیریت، كه فضایی كسل كننده را در مدرسه به وجود خواهد آورد.
- عدم توجه احتمالی بازرسان، ادارات و دوایر به فعالیت‌های موثر معلمان دلسوز، نوآور و خلاق.
- وجود مدیران با نگرش مدیریت ذره‌بینی در مدارس و كنترل دقیق و سختگیرانه بر اعمال معلم در مدرسه.
- حاكم شدن این نگرش نادرست كه بین افراد فعال و غیرفعال در این سازمان تفاوتی وجود ندارد كه موجب بی‌انگیزگی معلمان خواهد شد.
- حاكم شدن یك فضای محافظه كاری، انضباط خشك، و بی‌توجهی به نشاط و شادابی فضای مدرسه و دانش‌آموزان، وجود تذكرات مكرر مبنی بر رعایت مقررات و موازین انضباطی غیرضروری دانش‌آموزان و در كل، اعمال فشار بر دانش‌آموزان كه این فضای غیرشاداب، اثر خود را بر معلمان نیز خواهد گذاشت.
- ندادن انگیزه و انرژی به معلمان در جلسات شورای معلمان مدرسه و برگزاری آن به صورت تكراری و غیرمفید و دعوت نكردن از كارشناسان برای ارائه روش‌های جدید مقابله با خستگی معلمان.
با توجه به هر كدام از بندهای بالا(در صورتی‌كه برای معلمان مصداق داشته باشد) پیدا كردن راهكارهای در دسترس، ممكن است كه این كار ابتدا توسط خود همكاران و یا توسط متخصصان و كارشناسان مختلف انجام شود. مدیران مدارس سهم بسزایی در كاهش میزان خستگی معلمان در مدرسه داشته و می‌توانند با ایجاد فضایی شاد و محیطی دوست داشتنی و با تاكید بر روش‌های ایجاد انگیزه در همكاران، بسیار موثر واقع شوند. ارائه اطلاعاتی از سوی كارشناسان دعوت شده در جلسه شورای معلمان مدرسه در مورد روش‌های موثر مدیریت كلاس، غلبه بر خستگی، روش‌های نوین ارزشیابی از آموخته‌های دانش‌آموزان، پرس‌وجو از معلمان درخصوص دلایل خستگی با توجه به فضای موجود مدرسه و تلاش‌هایی به وسیله مدیریت آموزشگاه برای رفع علل داخل مدرسه، می‌تواند از جمله اقدامات مطلوب در كاهش میزان خستگی معلمان در كلاس درس باشد.


    
    
        
    

 

نوشته شده در تاريخ ۸۹/۰۹/۰۲ توسط حسینی قصر
نوشته شده در تاريخ ۸۹/۰۷/۱۷ توسط حسینی قصر

، الف: کلاس درس و معلمان؛

 

_حساسیت دانش آموزان به نمره به خاطر برخورد معلمان و خانواده آنهاست!اضطراب نمره و امتحان و راههای مقابله با آن

 

_15 تا 30 درصد از افت تحصيلي دانش‌آموزان به دليل اضطراب است،آیا نباید برای  این مشکل چاره ای اندیشید؟

 

_دلایل افت تحصیلی دانش آموزان و روشهای ایجاد انگیزه و علاقمندی به درس در آنان

 

_معلم کارآمد کیست؟ معلمي جايي براي آزمون و خطا نيست!

 

_ویژگی‌های معلم در قرن 21

 

_ مدارس اثر بخش چه ویژگیهایی دارند ؟

 

_الگوی تدریس بارش مغزی برای جذابیت بیشتر درکلاس و پرورش خلاقیت دانش آموزان

 

_  30 پیشنهاد برای جذابیت کلاس درس و جلوگیری از خستگی معلم و دانش آموزان

 

_دو نمونه پروژه اقدام پژوهی (  نمونه کار معلم پژوهنده ) جهت مطالعه معلمان

 

_


ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ ۸۹/۰۶/۱۲ توسط حسینی قصر
معرفی و شرح مختصر کلیه روشهای تدریس برای معلمان و مربیان،شیوه های نوین تدریس برای افزایش کارایی معلمان و یادگیری بهتر دانش آموزان

روش هاي نوين تدريس

تعريف روش:


« روش در مقابل واژه ي لاتيني «متد » به كار مي رود ، وواژه ي متد در فرهنگ فارسي « معين » و فرهنگ انگليسي به فارسي «آريانپور »به :روش ، شيوه ،راه ،طريقه ، طرز ، اسلوب معني شده است . به طور كلي «راه انجام دادن هر كاري » را روش گويند .روش تدريس نيز عبارت از راه منظم ،با قاعده و منطقي براي ارائه درس مي باشد .


تقسيم بندي روش تدريس :


1 ـ روشهاي تاريخي 2 ـ روشهاي نوين « صفوي ، ص 239، 1370)
« اصطلاح تدريس ،اگر چه در متون علوم تربيتي مفهومي آشنا به نظر مي رسد ،اكثر معلمان و مجريان برنامه هاي درسي با معني و ماهيت درست آن آشنايي دارند . برداشتهاي مختلف معلمان از مفهوم تدريس مي تواند در نگرش آنان نسبت به دانش آموزان و نحوه ي كار كردن با آنها تأثيرمثبت يا منفي بر جاي گذارد . برداشت چند گانه از مفهوم تدريس مي تواند دلايل مختلفي داشته باشد ؛از مهمترين آنها ضعف دانش پايه و اختلاف در ترجمه و برداشت نادرست معلمان از ديدگاههاي مختلف تربيتي است. گاهي آشفتگي و اغتشاش در درك مفاهيم تربيتي به حدي است كه بسياري از كارشناسان ، معلمان و دانشجويان اين رشته مفاهيمي چون پرورش ، آموزش ،تدريس و حرفه آموزي را يكي تصور مي كنند وبه جاي هم به كار مي برند . اين مفاهيم اگر چه ممكن است در برخي جهات وجوه مشترك و در هم تنيده داشته باشند ، اصولاً مفاهيم مستقلي هستند و معناي خاص خود را دارند .
پرورش يا تربيت «جرياني است منظم و مستمر كه هدف آن هدايت رشد جسماني ، شناختي ، اخلاقي و اجتماعي يا به طور كلي رشد همه جانبه شخصيت دانش آموزان در جهت كسب و درك معارف بشري و هنجارهاي مورد پذيرش جامعه و نيز كمك به شكوفا شدن استعداد آنان است » (سيف ،1379 ، 28 ) . بر اساس چنين تعريفي پرورش يك نظام است ، نظامي كه كاركرد اساسي اش شكوفا كردن استعداد و تربيت شهرونداني است كه هنجارهاي مورد پذيرش جامعه راكسب كنند و متعهد به ارزشهاي آن باشند . حتي بسياري از صاحب نظران تربيتي كاركردي فراتر از كاركرد ذكر شده براي پرورش قائلند و معتقدند كه القاي ارزشها و سنتها و اخلاقيات پذيرفته شده جامعه به افراد يكي از قديمي ترين ديدگاه پرورشي است ، به جاي چنين كاركردي ،نظام تربيتي بايد رشد مهارتهاي شناختي از قبيل تفكر انتقادي ، تحليل ارزشها و مهارتهاي گروهي را در كانون كاركردهاي خود قرار دهد تا زمينه ي مردم سالاري در جامعه فراهم شود . (ميلر ،1983) گروهي ديگر نيز بر اين باورند كه نظام تربيتي بايد عامل تغيير و تحول اجتماعي باشد . (فريره ، 1972 )
تحليل مفاهيم و كاركردهاي ذكر شده نشان مي دهد كه به هيچ وجه نمي توان مفهوم «پرورش » را با مفاهيمي چون آموزش ،تدريس و يا حرفه آموزي يكي دانست .پرورش مفومي كلي است كه مي تواند ساير مفاهيم را در درون خود جاي دهد .
مفهوم آموزش برخلاف پرورش يك نظام نيست ، بلكه آموزش فعاليتي است هدفدار واز پيش طراحي شده ،كه هدفش فراهم كردن فرصتها و موقعيت هايي است امر يادگيري را در درون يك نظام پرورشي تسهيل كند و سرعت بخشد .بنابراين آموزش وسيله اي است براي پرورش ، نه خود پرورش .آموزش يك فعاليت مشخص و دقيق طراحي شده است ؛پس هدفهاي آن دقيق تر و مشخصتر و زودرستر از هدفهاي پرورشي است .آموزش ممكن است با حضور معلم ويا بدون حضور معلم از طريق فيلم ،راديو ،تلويزيون و ساير رسانه ها صورت گيرد .
مفهوم تدريس به آن قسمت از فعاليت هاي آموزشي كه با حضور معلم در كلاس درس اتفاق مي افتد اطلاق مي شود . تدريس بخشي از آموزش است و همچون آموزش يك سلسله فعاليت هاي منظم ، هدفدار واز پيش تعيين شده را در بر مي گيرد و هدفش ايجاد شرايط مطلوب يادگيري از سوي معلم است . به آن قسمت از فعاليت هاي آموزشي كه به وسيله ي رسانه ها و بدون حضور و تعامل معلم با دانش آموزان صورت مي گيرد به هيچ وجه تدريس گفته نمي شود. بنابر اين آموزش معنايي عامتر از تدريس دارد . به عبارت ديگر مي توان گفت هر تدريسي آموزش است ،ولي هر آموزشي ممكن است تدريس نباشد .

چهار ويژگي خاص در تعريف تدريس وجود دارد كه عبارتند از :


الف ) وجود تعامل بين معلم و دانش آموزان
ب) فعاليت بر اساس اهداف معين واز پيش تعيين شده
ج ) طراحي منظم با توجه به موقعيت و امكانات
د) ايجاد فرصت و تسهيل يادگيري
. » ( شعباني ،ص 9 ، 1382)


تعريف تدريس :


« تدريس عبارت است از تعامل يا رفتار متقابل معلم و شاگرد ، بر اساس طراحي منظم و هدفدار معلم ،براي ايجاد تغيير در رفتار شاگرد . تدريس مفاهيم مختلف مانند نگرشها ، گرايشها ،باورها ، عادتها و شيوه هاي رفتار وبه طور كلي انواع تغييراتي راكه مي خواهيم در شاگردان ايجاد كنيم، دربر مي گيرد .» (ميرزا محمدي ،ص 17 ، 1383)
روش هاي نوين تدريس


روش كنفـــــرانس ( گــــرد هم آيي )


«اين روش با روش سخنراني تفاوت دارد زيرا در روش سخنراني، معلم مسئول دادن اطلاعات به دانش آموزان است. در حاليكه در اين روش اطلاعات توسط دانش آموزان جمع آوري و ارائه مي گردد. اين روش مي تواند مشخص كند كه دانش آموزان تا چه اندازه مي دانند. اين روش يك موقعيت فعال براي يادگيري به وجود مي آورد. نقش معلم در كنفرانس صرفاً هدايت و اداره كردن جلسه و جلوگيري از مباحثاتي است كه منجر به انحراف از موضوع كنفرانس و روال منطقي آن شود. اين روش براي كليه دروس وسنين مختلف كاربرددارد.


ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ ۸۹/۰۶/۱۲ توسط حسینی قصر
پداگوژی چيست ؟             

(از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد)

پداگوژی و تعلیمات سرپرستی نام یکی از دوره‌های حرفه‌ای در سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور ایران است. این سازمان خود بخشی از وزارت کار و امور اجتماعی است.

این دوره حرفه‌ای از چهار دوره آموزشی تشکیل شده است:

        الف - دوره‌های پداگوژی برای مربیان تازه‌استخدام و دوره‌های بازآموزی و ارتقا مهارت برای مربیان شاغل.

        ب - دوره‌های ویژه برای مربیان و کارکنان سازمانها و نهادها بر حسب تقاضا.

        ج - دوره‌های پداگوژی مربوط به مربیان که در دوره‌های کاردانی و کارشناسی شرکت می‌نمایند

        د - اجرای همایشهای تخصصی دوره‌های آموزشی

 


ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ ۸۹/۰۶/۰۸ توسط حسینی قصر
چگونگی پیدایش پداگوژی

در عین حال که واژه یا اصطلاح «پداگوژی» تازه و غریب به نظر می‌رسد، اما اگر کاربردهای آن توضیح داده شود، متوجه می‌شویم که هم اکنون بسیاری از روش‌ها و آداب آن در مراکز تعلیم و تربیت و دانشگاه‌ها به کار می‌رود زیرا که پداگوژی علوم مختلف و متنوعی را در بر می‌گیرد که در آن تربیت بدنی، ذهنی و اخلاقی به طور مستقل یا توامان صورت می‌پذیرد.

در یونان باستان، دایگان و یا بردگانی که وظیفه نگهداری و بردن و برگرداندن کودکان به مدرسه را داشتند، با این نام خوانده می‌شدند. عموم دانشمندان و اندیشمندان علم تعلیم و تربیت کودکان نیز به این اصطلاح اشاره کرده‌اند.


ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ ۸۹/۰۶/۰۸ توسط حسینی قصر
با کلیک بر روی مطلب دلخواه می توانید فایل پاورپوینت مربوطه را دریافت کنید:

 ۱-آموزش تصویری نرم افزار ارائه مطالب


ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ ۸۹/۰۶/۰۲ توسط حسینی قصر
در صورتی که به مطالعه بیشتر در این زمینه علاقه دارید ٬ می توانید از عناوین ذیل استفاده نمایید:
روانشناسی تربیتی(نظریه ها و کاربست) (نویسنده: اسلاوین ترجمه دکتر محمود مهرمحمدی)
 
روشها و فنون تدریس(نویسنده:دکترحسن شعبانی)
 
روانشاسی پرورشی(نویسنده :دکتر علی اکبر سیف)

داستان پداگوژیکی در دو جلد (نویسنده: ماکارنو)

شکوفایی تن و جان در کانونهای تربیتی (نویسنده: ماکارنو - مترجم: ب-کیوان)

انسان ٬ مربی٬ نویسنده . (نویسنده: ماکارنو)

 

نوشته شده در تاريخ ۸۹/۰۶/۰۲ توسط حسینی قصر
قالب وبلاگ