نتایج آزمون کتبی سال1393 - یکشنبه بیست و ششم آذر ۱۳۹۱
مقالات و کارهای پژوهشی مدیر وبلاگ - چهارشنبه دهم دی ۱۳۹۳
پاور پوينت آموزش مقدماتي ساخت پاور پوينت - جمعه بیستم دی ۱۳۹۲
منابع تدریس - یکشنبه نوزدهم آذر ۱۳۹۱
فنون تدریس مؤثر(سالی براون-کارولین ارلام- فیل ریس)(ترجمه:دکتر کورش فتحی واجاوگاه ) - یکشنبه بیست و چهارم مهر ۱۳۹۰
اطلاعیه دوره ها - پنجشنبه نوزدهم خرداد ۱۳۹۰
سر كلاس بموقع شوخ طبع باشید - سه شنبه دوم آذر ۱۳۸۹
آدرس ایمیل مربی رشته روشهای نوین تدریس(مرکز آموزش مهارتهای پیشرفته ارم) - شنبه هفدهم مهر ۱۳۸۹
عوامل موثر درآموزش و يادگيري با ارائه چند مثال - جمعه دوازدهم شهریور ۱۳۸۹
روشهاي نوين تدريس - جمعه دوازدهم شهریور ۱۳۸۹
تعریف پداگوژی - دوشنبه هشتم شهریور ۱۳۸۹
پیشینه پداگوژی - دوشنبه هشتم شهریور ۱۳۸۹
کنفرانسهای کلاسی درس پداگوژی - سه شنبه دوم شهریور ۱۳۸۹
معرفی سایتهایی درباره پداگوژی - سه شنبه دوم شهریور ۱۳۸۹
منابع مطالعه بیشتر - سه شنبه دوم شهریور ۱۳۸۹